First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Nota Legal

 

TERMES I CONDICIONS

Avís legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, concretament en el seu article 10, a continuació s'indica la informació general del lloc web a www.Mas Obert.com ( el "Lloc Web"):

Titular: MAS OBERT PRODUCTES LOCALS, S.L. (La "Mas Obert").

Domicili social: Av. Diagonal 534, 2-2, 08006 Barcelona.

C.I.F .: B-66453481

Informació mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44660 foli 42, full núm. 462721 inscripció 1

Correu electrònic: manel@masobert.com

 

Condicions Generals

 

Acceptació de l'usuari.

 

El visitant o usuari d'aquest Lloc Web ("Usuari") accepta, mitjançant l'accés i navegació dins del mateix, els termes i condicions aquí expressats, que regulen l'ús del lloc web, així com la contractació de productes i/o serveis que ofereix ("Termes i Condicions").

Així mateix, l'usuari accepta que ha llegit, entén i comprèn el contingut d'quests Termes i Condicions i que té capacitat legal suficient per contractar i adquirir els productes i serveis oferts en aquest Lloc Web.

Quan es refereixi a l'usuari en aquests Termes i Condicions, inclourà també als usuaris registrats que s'identifiquen més endavant.

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Mas Obert és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial ("DPIeI") relatius al contingut del lloc web. L'accés i ús del lloc web, en cap cas serà considerat com una cessió de cap DPIeI a l'Usuari, ni comprendrà cap altre dret, considerant-se una simple autorització puntual i temporal no exclusiva.

L'Usuari es compromet a no utilitzar les nostres marques registrades, noms comercials, logotips, noms de domini, o altres aspectes distintius de les marques o qualsevol material subjecte a drets d'autor o associat amb els nostres serveis sense el consentiment exprés de Mas Obert.

 

Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

 

La Política de Privacitat de Mas Obert compleix amb les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en l'actualitat es troben en Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD"), i en la seva normativa de desenvolupament, el Reial Decret 1720/2007.

El tractament de totes les dades facilitades per l'Usuari Registrat queden sotmesos a la Política de Privacitat de Mas Obert.

 

Usuari Registrat

 

Els Usuaris poden accedir al contingut públic del lloc web, sense necessitat de registre previ ni de facilitar cap dada de caràcter personal.

Els Usuaris no registrats tindran únicament accés al contingut de la part pública del lloc web, podent accedir a la informació bàsica dels productes i serveis que s'ofereixen, però sense poder realitzar compres i/o contractar serveis.

 

Per poder accedir al contingut privat del Lloc Web l'Usuari ha de registrar-se ("Usuari Registrat"), facilitant les següents dades:

- Adreça de correu electrònic on poder ser contactat.

- Nom d'usuari, únic per a tot el web.

- Password.

L'espai privat del lloc web permet a l'Usuari Registrat realitzar compres i/o contractar serveis, així com consultar les compres i contractacions realitzades prèviament i gestionar les pendents de confirmació.

 

Procediment de contractació de Productes i/o Serveis

 

Per a la contractació de qualsevol producte o servei ofert al Lloc Web serà necessari que l'Usuari es registri i esdevingui Usuari Registrat. No obstant això, aquest registre es pot realitzar just abans de confirmar la transacció de compra de productes i/o contractació de serveis.

L'Usuari podrà realitzar compres dels productes i/o serveis directament a través de la pròpia plataforma de contractació electrònica que ofereix el Lloc Web.

El procediment a seguir per a la contractació dels productes i/o serveis oferts en el Lloc Web disposa de les següents fases:

 

1. Selecció de productes / serveis: l'Usuari que desitgi realitzar una compra de productes o contractació de serveis oferts en el Lloc Web haurà, en primer lloc, navegar fins a trobar i seleccionar el producte i/o servei escollit/s, fent clic en el botó "Afegir a cistella" i seleccionar després el nombre d'unitats que desitja adquirir que s’aniran incorporant a la cistella de la compra, on s'acumularan tots els productes que l'Usuari tingui intenció d’adquirir ("Cistella de la Compra").

Realitzada la selecció del producte i/o servei, l'Usuari podrà repetir aquesta acció i triar més productes i/o serveis i anar incorporant-los a la cistella de la Compra.

 

2. La meva Cistella - Verificar productes: Un cop seleccionats tots els productes, l'Usuari podrà fer clic a la pestanya "La meva Cistella" i se li mostrarà un resum de la comanda amb les dates de lliurament de cada producte/servei seleccionat. Aquest resum permetrà eliminar els productes/serveis elegits i/o variar la quantitat d'unitats seleccionada per a cada un d'ells. En cas que vulgui seguir comprant haurà de fer clic al botó "Continuar comprant". En cas contrari, marcarà el botó "Finalitzar comprar".

 

3. la meva Cistella - Dades d'enviament i pagament: A continuació, l'Usuari haurà d'omplir el formulari per a l'enviament i pagament dels productes/serveis de la Cistella de la Compra o, si és usuari registrat podrà fer clic al botó "Entrar"i iniciar la sessió per recuperar les seves dades registrades. En cas que l'Usuari desitgi rebre la comanda en una direcció diferent a l'adreça de facturació, haurà de desmarcar el botó "Enviar a la mateixa direcció" i omplir el formulari amb les dades de l'adreça on vol rebre la comanda. Un cop emplenada aquesta informació l'Usuari pot, abans de validar, veure un resum de la comanda on s'exposen totes les dades de la comanda perquè l'Usuari pugui comprovar o, si s’escau, modificar, tornant al pas anterior: "La meva cistella/Dades de tramesa i pagament". Un cop verificades les dades, s'ha de marcar el botó "Finalitzar compra" i l'Usuari serà redirigit cap a la plataforma de pagament.

 

4. La meva Cistella - Confirmació de la comanda: Confirmada la comanda, es mostra a l'Usuari la confirmació de la recepció de la comanda. El pagament es cursarà un cop s'hagi preparat la comanda. L’Usuari pot seguir comprant un cop finalitzat aquest procés de compra.

 

Finalitzat el procés de compra, l'usuari rebrà un correu electrònic amb la informació relacionada amb la comanda (número de comanda, preu, productes adquirits, terminis de lliurament i informació sobre les despeses d'enviament).

 

Preu de productes i serveis.

 

Tots els preus de productes i serveis oferts en el Lloc Web s'expressaran en la moneda Euro (€).

Llevat que expressament s’indiqui el contrari, el preu dels productes i serveis oferts en el Lloc Web inclou l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable a Espanya i/o altres impostos que puguin ser aplicables en cada moment.

Qualsevol informació sobre productes, serveis i/o comandes realitzades podrà ser consultada a través de correu electrònic dirigit a manel@masobert.com.

 

En general

 

Informació, continguts i enllaços.

Mas Obert no realitza els continguts descriptius dels productes i serveis que s'ofereixen en el lloc web, ni aquells que es poden trobar a través dels enllaços dirigits a llocs web de tercers. La informació facilitada en el Lloc Web relativa als productes i serveis oferts, incloses totes les imatges i qualsevol tipus de representació gràfica particular de cada un d'ells (productes i serveis), així com els continguts que puguin trobar-se a través dels diferents enllaços a tercers, ha estat creada pels productors i prestadors dels referits productes i serveis, tractant-se, per tant de manifestacions realitzades per tercers, no atribuïbles a Mas Obert.

 

Inexistència de garantia. El Lloc Web es compon de diferents elements de programació i recursos tecnològics que es troben en constant millora i desenvolupament. Això pot comportar l'existència puntual d'errors en el funcionament, inhabilitació d'opcions, falta de disponibilitat d'apartats i fins i tot de la totalitat del lloc. Per tant, Mas Obert no garanteix el perfecte i ple funcionament del Lloc Web en tot moment, però es compromet a realitzar els seus millors esforços perquè quan aquest funcionament no sigui l'idoni aquest sigui reparat en la menor brevetat. En conseqüència, queda exclosa tota garantia sobre el Lloc Web, incloses les garanties implícites de comerciabilitat i idoneïtat per a un fi determinat, sense perjudici del que pugui establir la normativa aplicable al respecte, que es trobi vigent en cada moment.

 

Limitació de la responsabilitat. Sense perjudici del que pugui disposar la normativa vigent, Mas Obert, ni qualsevol dels patrocinadors seran responsables per les pèrdues que, directament o indirectament, pugui patir l'Usuari pel funcionament defectuós o falta de disponibilitat del lloc web; l'accés no autoritzat a les seves dades, o les transmissions realitzades d'aquestes, per part de tercers; la manifestacions expressades per tercers en relació als productes o serveis o de qualsevol altra índole. En particular, Mas Obert no serà responsable respecte a l'Usuari en relació als danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui patir inclosos, entre altres i sense caràcter limitador, el lucre cessant, pèrdua d'oportunitats de negoci, fons de comerç o reputació, interrupció de l'activitat comercial, errors en l'equip o altres danys o pèrdues derivades dels mateixos.

 

Indemnització. L'Usuari es compromet a indemnitzar a Mas Obert, els seus agents, directors, directius, empleats i socis per qualsevol pèrdua, responsabilitat o cost derivat de l'incompliment d'aquests Termes i Condicions, així com aquells establerts per la normativa d'aplicació, o de qualssevol drets de Mas Obert o de tercers relacionats amb el Lloc Web i el seu contingut.

 

Contacte i notificacions. L'usuari registrat serà responsable de mantenir actiu i consultar el compte de correu electrònic indicat en el procés de registre, assegurant que cap filtre activat impedeix que aquests correus siguin rebuts. Totes les comunicacions i notificacions que realitzi Mas Obert a l'Usuari Registrat seran dirigides al referit correu electrònic, reconeixent l'usuari registrat que aquestes notificacions es tindran per efectives quan hagi estat realitzades mitjançant enviament a aquest compte de correu electrònic. Així mateix, l'Usuari Registrat i tot Usuari del Lloc Web tindran per vigor a totes les comunicacions i notificacions fetes per Mas Obert a través de les oportunes publicacions en el Lloc Web. En aquest sentit, l'Usuari i Usuari Registrat exonera de tota responsabilitat a Mas Obert per la falta de recepció de les oportunes notificacions, sempre que aquestes hagin estat dirigides a la indicada compte de correu electrònic.

 

Unitat de termes i condicions. Els Termes i Condicions aquí indicats, així com els inclosos en la Política de Privacitat de Mas Obert, en la versió que es trobi vigent seran els únics termes i condicions que regiran la relació entre l'Usuari o Usuari Registrat i Mas Obert, quedant invalidats i cancel·lats qualssevol altres termes i condicions que corresponguin a versions anteriors dels mateixos.

 

Modificacions. Els presents Termes i Condicions es mantindran vigents per temps indeterminat. No obstant això, Mas Obert es reserva el dret de modificar-los oportunament, per a la seva millor adaptació a la normativa vigent en cada moment, així com als canvis en els productes i serveis que s'ofereixen en el Lloc Web. A aquests efectes, Mas Obert notificarà a l'Usuari Registrat mitjançant notificació al compte de correu indicat en el procés de registre o prèviament abans de finalitzar qualsevol nova compra de productes o contractació de serveis. Els Usuaris es comprometen a revisar les disposicions aquí indicades quan vulguin fer ús del lloc web, comprovant si ha variat la versió dels mateixos que es numera a la capçalera.

 

Nul·litat o ineficàcia. La declaració de nul·litat o ineficàcia de qualsevol de les disposicions d'aquests Termes i Condicions, mitjançant resolució ferma d'autoritat competent, només afectarà les disposicions, o part de les mateixes, específicament indicades en la referida resolució. En cap cas, suposarà la nul·litat o ineficàcia de la resta de disposicions dels Termes i Condicions, que han de subsistir, mantenint la plena vigència, i seran d'obligat compliment per a les parts (Usuari i Mas Obert).

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent. Els presents Termes i Condicions es regeixen per la Llei espanyola. L'Usuari, amb expressa renúncia a qualsevol altre fora al que d'una altra manera tingui dret, acorda sotmetre qualsevol conflicte que sorgeixi o derivi dels presents Termes i Condicions als Jutjats i Tribunals competents de la Ciutat de Barcelona.